Disclaimer

Disclaimer voor www.nadinevisser.nl

Nadine Visser, hierna te noemen Nadine, verleent u hierbij toegang tot www.nadinevisser.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Nadine behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Nadine spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nadine nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Nadine en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nadine, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke artikelen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.